.
.

Právě OnLine

Právě připojeni - hostů: 3
Výkup biomasy
PDF Tisk Email

Mimo naše výrobní aktivity jsme schopni energetickou biomasu i přímo vykoupit a dodat smluvním partnerům elektrárny ČEZ Hodonín. Podle požadavků finálního odběratele musí být energetická biomasa vyrobená z biomasy kategorie 2 podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu
elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů. Jakost zboží musí dosahovat výhřevnosti 7,5 – 19 MJ/kg, max. obsah popele – 0-6 %, max. obsah vody 53%, max.obsah síry 0,4 % a zrnitosti o max. rozměru 0-40 mm.

Vykoupená biomasa je ohodnocená podle množství energie v GJ, které zboží obsahuje. Cena je stanovená vynásobením celkového počtu GJ v dodávce a dohodnuté ceny za GJ v paritě CPT Hodonín (dle INCOTERMS 2000). Takto ohodnocené zboží je podle naší filozofie objektivním vyjádřením ceny vedoucí ke spokojenosti mezi prodávajícím a kupujícím.

Aktualizováno Čtvrtek, 31 Leden 2013 09:57