O společnosti

Naše společnost se zabývá výrobou a obchodem s energetickou biomasou. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří smluvní partneři elektrárny ČEZ Hodonín. V celkovém vyjádření pro tyto odběratele logisticky zabezpečujeme tok cca 100.000 t energetické biomasy za rok.

Provozovna Hodonín

Pro svou provozovnu v Hodoníně organizujeme nákup a dopravu nezpracované biomasy, její dezintegraci a dopravu k finálnímu odběrateli. K zajištění těchto výrobních operací naše společnost využívá bohatě vybaveného strojového parku. Kapacita provozu umožňuje zpracování veškerého požadovaného objemu našich odběratelů.